axtalamaq

axtalamaq
f.
1. Axta eləmək; heyvanın, ya insanın erkəklik vəzilərini çıxartmaq; burmaq. Dananı axtalamaq. Qoçu axtalamaq. – <Müfid:> Həkimlər və cərrahlar çağırdı, onların hamısı dedilər ki, bu iş ancaq körpəlik zamanında mümkündür. Hazırda bunları axtalamaq yazıqları məhv etmək deməkdir. M. S. O..
2. Meyvənin tumunu (çəyirdəyini) çıxartmaq. Zoğal axtalamaq. – Birbəbir yadına sal cümlə unutduqlarını; Qış üçün axtalayıb yayda qurutduqlarını. M. Ə. S..
3. məh. Yəhərin qaltaq taxtasının üstünə gön çəkib tikmək. Qaltaq axtalamaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • axtalama — «Axtalamaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • burmax — (Ordubad) axtalamaq. – Dananı burallar, böyyəndə öküz olar …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • axta — 1. sif. Erkəkliyi alınmış canlı. Axta öküz. Axta qoç. Axta xoruz. Axta eləmək – bax axtalamaq. 2. sif. Tumu, çəyirdəyi çıxardılmış. Axta gilas. Axta gavalı. – Xalq batıbdır noğula, şəkərə, qəndə; Bizim evdə axta zoğal da yoxdur. M. P. V.. // is.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • burmaq — f. 1. Düz şeyi buruq hala salmaq, qıvrım etmək. Saçı burmaq. // Eşmək. Bığlarını burmaq. İpi burmaq. 2. Dala qatlayıb çevirmək, qanırmaq. Qolunu burmaq. – Gədələr Qədim dayının qollarını burdular. S. R.. 3. Vintləmək, dolandırıb yerinə geydirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sterilləşdirmək — f. 1. Mikrobsuzlaşdırmaq, mikroorqanizmləri məhv etmək, sterilizə etmək. Konservləri sterilləşdirmək. 2. Dölsüzləşdirmək, axtalamaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xonsa — sif. Hər iki cinsin əlamətləri olan canlı. Xonsa etmək – axtalamaq. Afrika ölkələrində yaşayan müsəlmanlardan bir qismi azyaşlı, günahsız oğlan uşaqlarını tutaraq rəhmsizliklə xonsa edir və onları müsəlmanlar yaşayan başqa ölkələrdə satırlar. M.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xədim — sif. <ər.> 1. Axtalanmış, axta. <Hərəmağası:> Xədimləri hissdən məhrum zənn edirlər. Ç.. Xədim eləmək – axtalamaq, xacə eləmək. 2. Xidmətçi, qulluqçu. <Ərən:> Arxa tərəfdən . . kənizlər, nədimlər və xədimlər düzülmüşdülər. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”